Velkommen til

Vibygård familiecenter

Kom indenfor
hjem

Vibygård familiecenter

Vibygård familiecenter er et dag- og døgntilbud til familier.

Se med her
https://youtu.be/Zk6meyeZUTY

Se med her

Morten Bo Larsen

Hvem vi behandler

  • Vi modtager familier fra hele landet. Familierne visiteres via kommunen.
  • Vi modtager familier, hvor forældrene har problemer med misbrug, vold, incest og trivselsproblemer i det hele taget.
  • Vi modtager familier hvor forældrene er på metadon og som ønsker at trappe ud af dette.
  • Vi modtager familier, hvor børnene har tilknytningsproblemer. Børn på alle alderstrin.

Visitation

  • Visitationen foregår ved at kommunen kontakter familiecentret for at høre om der er en ledig plads eller i givet fald hvornår.
  • Vi hører om sagen og ønsker at få tilsendt sagsakter. Vi drøfter gerne sagen med kommunen ved et møde.
  • Herefter kommer forældre, sagsbehandlere mm. og måske børn på besøg hos os, hvor vi viser rundt og fortæller om behandlingen.

omgivelserne

De fysiske rammer

testside-three

Vibygård

Vibygård er her hvor beboerne og medarbejderne primært opholder sig. 

Dåstrupgård

Dåstrupgård huser skole og børnehave, og har også plads til at en familie kan bo her.

Petershal

Petershal bruges jævnligt med beboerne, samt til personaletræning af medarbejderne.

Vibygård er et gammelt gods, som har eksisteret siden 1360. I 1857 blev de nuværende bygninger opført i Italiensk landvilla stil. Det er disse hovedbygninger som Iver og Aase m.fl. købte i 1982. I 1986 startede de Familiecentret Vibygård som ligger i sidebygningerne til hovedbygningen.

Dåstrupgård er en gammel bindingsværkgård, der blevet bygget i 1699. Gården ligger lige ved gadekæret og kirken i Dåstrup. Også her er der god plads til udfoldelse og gården ligger kun ca. 2 km fra Familiecentret. Gården huser i dag familiecentrets skole- og børnehave.

Petershal er et gammelt sommerpensionat beliggende nær vandet på Ulvshale på Møn. Det fungerer i dag som Familiecentrets sommerhus, hvor vi tager ned i ferier og andre tidspunkter. Der er i alt 11 værelser og store fællesrum, så hele familiecentret kan være der på en gang.

 

 

 På Vibygård er der venligt dyreliv. I de naturlige omgivelser kan man kan sætte sig og lytte til fuglene synge, hilse på kaninen, eller kigge til fårene og hønsene. Vi får også jævnligt besøg af Gizmo, Baloo og Aslan. Tre meget godmodige og rare hunde; en chihuahua og to labradorer.

Dyrelivet på Vibygård familiecenter, er med til at skabe en god og rolig atmosfære for børn og voksne.

familiebehandling-billede-parallax

Behandlingen

behandling

Vi må møde familien der, hvor den er, og sammen med dem skabe muligheder for at gå nye veje. 

Vores motto er frit efter Søren Kierkegaard.

Familiecentret er et tilbud til familier, der har brug for hjælp til at klare den daglige tilværelse. Det er ofte familier, hvor forældrene selv har haft en vanskelig opvækst, og som derfor har brug for at få fortalt om og bearbejdet denne, før de helt er i stand til at varetage omsorgen for deres børn.

Ofte sker der det, at børnene kommer til at leve et liv, der ligner forældrenes på trods af forældrenes ønske om det modsatte. Familiecentret er således et tilbud om hjælp til forældrene, så de kan bryde den sociale og psykologiske arv.

Børnene har mulighed for at blive i deres hjem-miljø (skole, børnehave mm.) hvis afstand og trivsel taler for det.
Ellers går børnene i familiecentrets interne skole og børnehave. Børnene deltager altid sammen med forældrene om onsdagen, hvor der er familieterapi/dag og torsdag eftermiddag, hvor der er forældre/barn-aktivitet.

Familiecentrets behandlingsfilosofi tager udgangspunkt i den eksistentialistiske filosofi og menneskesyn. Det betyder, at mennesker opfattes som hele individer, der er frie og aktivt handlende i forhold til sig selv og samfundet/omgivelser. Dermed er mennesket også ansvarligt i forhold til sine handlinger. Mennesket er herved også i stand til at træffe nye valg og nye handlingsmuligheder.

Vi vokser som mennesker op under nogle ydre omstændigheder, som også er med til at forme vores tanker og handlemuligheder. Mennesket er et socialt væsen, som er afhængig af andre mennesker, og som kun kan forstås i forhold til sine relationer.

Med dette som udgangspunkt har vi fokus på så vel de indre som de ydre omstændigheder, som mennesket vokser op og lever under. Det betyder, at de teorier, som vi arbejder med i det daglige, mere eller mindre har udgangspunkt i dette menneskesyn. Stort set alle voksne, og de fleste af børnene, der kommer til familiecentret, kommer med flere traumer i bagagen.

Det betyder, at langt de fleste beboere er ramt af frygt og uro og lever med et højt niveau af arousal og usikkerhed. For at imødegå dette og for at skabe et terapeutisk klima, hvor det er muligt at udvikle sig, er det nødvendigt at bygge familiecentret op som et sikkert sted. Derfor har vi nogle ydre rammer som skal sikre, at den enkeltes frihed ikke indskrænkes. Med udgangspunkt i en konsekvenspædagogisk tænkning (Jens Bay) siger vi Nej til vold og misbrug. Vælger beboeren alligevel at sige Ja til vold eller misbrug, bliver han eller hun bortvist fra behandlingen i en uge efter en samtale. Når ugen er gået afholdes en tilbagetagnings-samtale, hvor beboeren får mulighed for at sige Ja til behandlingen igen. Der snakkes derefter om, hvad der skete, og hvad beboeren kan gøre for at fastholde sit ‘Ja’ til behandlingen – også i sine handlinger.

Med disse ydre rammer skabes ‘Det sikre sted’ ud fra en miljøterapeutisk forståelse, hvor principper som ‘demokratisering’ og ‘fællesskab’ (oprindeligt udtrykt af Maxwell Jones’ i hans Therapeutic Society), i kombination med en tilladende holdning til følelser, udmøntes i et nærvær mellem beboere og personale – og bæres af det, der udspiller sig i relationerne her og nu.

Det er nødvendigt, som Søren Kierkegaard siger, at møde det andet mennesket der, hvor det er, hvis vi vil hjælpe. Det er forudsætningen for, at vi kan opbygge den tillid, som er nødvendig, hvis beboeren skal åbne for de smertelige sår, de bærer rundt på – og som har tendens til at blive gentaget i generationer gennem en social og psykologisk arv.

Med ovenstående som basis bliver det muligt at bearbejde de traumer, som beboerne kommer med. En bearbejdning som kræver, at man bliver mødt med anerkendelse, oprigtig interesse og faglig kompetence. Personalet har relevante uddannelser (pædagog, psykolog og lignende) samt en terapeutisk efteruddannelse som psykoterapeut. Personalet har ofte også en efteruddannelse som chok-traume-terapeut.

Vi arbejder med gestalt- og kropsterapeutiske metoder og med den eksistentielle psykoterapi som grundlag. Af teoretikere drejer dette sig bl.a. om Fritz Perls, Alexander Lowen, Irvin D. Yalom og Ernesto Spinelli.

I forhold til børnene arbejder vi bl.a. med forståelse fra Winnicott, Stern og Hart. Vi arbejder ligeledes med holding-terapi (Bent Claësson m.fl.), som sikrer børnene en sikker favn, hvori de kan udtrykke deres følelser, og hvor de kan genfinde en mere sikker tilknytning.

I forhold til traumebehandling arbejder vi med udgangspunkt i Peter Levine og Ulla Rung Weeke, som begge har mange års erfaring med kriser og traumer, og som er opdateret på den seneste hjerneforskning.

Behandlingens varighed

Behandlingen er opdelt i 2 faser:
– Døgn- eller dagophold. Varighed 3-12 måneder.
– Efterbehandling. Varighed 12 måneder.

Ugeplan

Dag- eller døgnopholdet er bygget op omkring en ugeplan. Denne ugeplan følges dagligt og man kan sige, at de voksne beboere har en “terapeutisk arbejdsdag” fra kl. 9.00 – 15.30. Ugeplanen er vist nedenfor.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 – 8.45
Personalemøde
8.00 – 9.00
Personalemøde – konference
8.00 – 8.45
Personalemøde
8.00 – 8.45
Personalemøde
8.00 – 8.45
Personalemøde
9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører 9.00 – 9.10 Skolen kører
9.20 – 9.50
Morgenmøde m. beboerne
9.20 – 10.30
Morgenmøde m. beboerne
9.00 – 10.00
Fælles-rengøring
på familiedage
9.20 – 10.00
Morgenmøde m. beboerne
9.20 – 10.00
Fælles-rengøring
10.00 – 13.00
Gruppeterapi
9.00 – 12.00
Supervision – personalet
Familieterapi
eller
Familiedag
10.15 – 11.30
Individuelle terapier
10.15 – 12.15 Undervisning for beboerne
10.45 – 12.00 Krop, sind og bevægelse 11.45 – 13.00
Individuelle terapier
12.15 – 13.00
Frokost
12.30 – 13.30
Frokost
12.00 – 13.00
Skole kommer hjem – Frokost
13.00
Skolen kommer hjem
 13.00 – 14.00
Weekendmøde med beboerne
14.00
Skolen kommer hjem
13.00 – 15.30
Personalemøde – beboerne fri.
13.15 – 15.30
Forældre/Barn
aktivitet
14.00
Skolen kommer hjem

Temauger

Med jævne mellemrum (ca. hver 6. uge), holder vi temauger, hvor det almindelige ugeprogram er afløst af et tema, som styres af 3 af familieterapeuterne. Nogle af de temaer, som er blevet afholdt, har haft titler som “Dit indre barn”, “Lær din krop at kende”, “Din relation til dit barn” og “Mit netværk og familierelationer”

Brugerundersøgelse

Vi vil opfordre alle til at læse vores interne brugerundersøgelse. I undersøgelsen adspurgte vi tidligere familier om deres oplevelser med deres ophold på familiecentret. Den kan hentes her

 

 

testside-two

Modtagelse

Når familien kommer til Vibygård tilknyttes en kontaktperson, som er en af familieterapeuterne og de voksne i familien får en terapeut, som også er en af familieterapeuterne.
Kl. 15.30 går personalet som regel hjem. Herefter er der tilkaldevagt fra kl. 15.30-8.00. Dette varetages af os der bor på stedet. Om torsdagen er der aftenvagt, som deltager i spisning og aften hygge.
Når døgn- eller dagbehandlingen er slut er det vigtigt at familien bliver fulgt ordentligt hjem. Dette sker i form af efterbehandling.

Der er oftest knyttet nære bånd mellem beboere og personale under opholdet. Det er disse bånd og den faglige ekspertise hos personalet, som skal hjælpe beboerne til at videreføre de færdigheder, som de har fået under opholdet.

Kontaktpersonen kommer på hjemmebesøg 1 gang om ugen, hvor der arbejdes videre med familieterapi og beboeren får hjælp til at komme i gang med praktiske og pædagogiske ting i hverdagen. De voksne i familien fortsætter deres individuelle terapeutiske arbejde. Dette foregår på Vibygård hver 14. dag.

 

 

 

personalet

Personale

medarbejdergruppen-tekst
Iver Hecht

Iver Hecht

Forstander cand. psych. aut

Mit navn er Iver Hecht. Jeg er født i 1950, som nummer 3 af 5 søskende. Jeg er gift med Aase, som jeg har boet sammen med siden 1974. Vi har 3 børn og 5 børnebørn.
Aase og jeg startede Familiecentret i 1986 efter vi i en længere årrække havde arbejdet sammen på Børnepsykiatrisk afd. Vi bor i Vibygårds Hovedbygning, som vi købte i 1982 sammen med 2 andre familier.
Jeg har i mit efterhånden lange arbejdsliv erhvervet mig flere titler som forstander, cand. psych., Aut. psykolog, psykoterapeut, chok-traume terapeut, supervisor, personaletræner og forfatter. Herudover er jeg formand for Nordisk Forening for Holdingterapi og medlem af bestyrelsen i Børne- og familiepsykologisk Selskab.

Aase Glad

Aase Glad

Psykoterapeut

Jeg er født i 1946, og blev uddannet som pædagog i 1968. Jeg har bl.a. været ansat på Børnepsykiatrisk afd. i Glostrup fra 1972-1985, hvorfra min store interesse for arbejdet med børn og familier udspringer. I 1986 startede jeg Familiecentret Vibygård sammen med Iver Hecht. I 1993 afsluttede jeg uddannelsen som psykoterapeut ved Dansk Institut for Organisk Psykoterapi i Holbæk. 2005 medlem af Psykoterapeutforeningen. De seneste år har jeg uddannet mig til chok-traumeterapeut ved Skolen for Psykosomatik, hvor jeg fortsat deltager i en løbende supervisionsgruppe. Privat er jeg gift med Iver Hecht, der er forstander på familiecentret. Vi har sammen 3 børn og 5 børnebørn. Udover mit arbejde som familieterapeut arbejder jeg med individuel- og parterapi.

Julie Claësson

Julie Claësson

Psykoterapeut

Jeg arbejder som familieterapeut på familiecentret Vibygård og har sideløbende privat praksis.
Jeg har gennemført den 4 årige psykoterapeut uddannelse på ID academy, derudover har jeg en instruktørtræning i mindfulness og empati for børn, samt en efteruddannelse i Chok- Traume terapi.Jeg har siden 2003 løbende været på kurser, efteruddannelse og i egenterapi, har bla. studeret ikke-voldelig kommunikation samt meditation.
Jeg har også arbejdet med familieterapi og hos Bent Claësson, og er medlem af Nordisk Forening for holdingterapi.
Jeg er født i 1967, er uddannet bygningssnedker (1993) og pædagog (2005), og, mor til to teenage drenge.

Annette Hejgaard

Annette Hejgaard

cand. pæd. psych.

Jeg er født i 1951 og bor i København. Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske. I 1998 blev jeg færdig som gestaltterapeut fra Gestalt Terapeutisk Institut (GI) på Frederiksberg. I 2004 blev jeg færdig som cand pæd psych fra Danmarks Pædagogiske Universitet, jeg er autoriseret i 2011. Jeg blev ansat på Vibygård i sommeren 2005. Siden 1991 har jeg deltaget i både individuel- og gruppe supervision. I 2009 deltog jeg i efteruddannelse i chok/ traume på skolen for psykosomatik ved Ulla Rung Weeke. Jeg er optaget af tilknytningens betydning for menneskelig udvikling.

Brit Lykke Jacobsen

Brit Lykke Jacobsen

Pædagog

Jeg er født i 1982 og uddannet pædagog i 2009 på Frøbel Seminariet i Roskilde. Jeg har tidligere arbejdet inden for specialområdet med udviklingshæmmede og på opholdssted for tidligt skadet, tvangsanbragte børn med forskellige diagnoser. Jeg arbejder i Vibygårds skole og børnehave. Hvor min opgave er at være med børnene, møde dem i nuet, som en tydelig og omsorgsfuld voksen, samt at lave undervisning i skolen. Jeg har gået i egenterapi i omkring 2 år og modtager supervision. Privat bor jeg med min datter Patrisja som er fra 2002.

Anne Camilla Olsson

Anne Camilla Olsson

Skolelærer

Jeg blev født i 1968. Jeg blev uddannet lærer i 1994, og har arbejdet som lærer på Det Kongelige opfostringshus i Hellebæk og som idræt- og friluftslærer på Frederiksberg daghøjskole. Derudover har jeg arbejdet en årrække i folkeskolen. Jeg bor i et stort bofællesskab i Jystrup sammen med mine 2 børn, Ellen-Marie og Sigurd fra 2005 og 2007. Jeg har igennem mit voksenliv gået i forskellige terapi- og supervisionsforløb. Jeg har været ansat på Vibygård siden september 2012 og elsker at lege, være ude i naturen og så selvfølgelig at være sammen med børnene.

Trine Sissel Jensen

Trine Sissel Jensen

cand. psych.

Jeg er født i 1975. I 2002 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og samme år blev jeg ansat på Vibygård. Jeg har deltaget i efteruddannelse hos Ulla Rung Weeke (chok- traume) og taget forskellige kurser, bl.a. hypnose og kropsterapi for dygtiggøre mig.
Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med min mand og vores 3 piger.
Jeg er optaget af tilknytningsteorier og muligheden for at arbejde med/reparere tilknytningen mellem forældre/barn i praksis. Jeg er medlem af Nordisk forening for Holdingterapi.

Signe Kvist Glad

Signe Kvist Glad

Psykoterapeut

Jeg er født i 1978 og uddannet pædagog i 2003 og Chok- traumeterapeut i 2010. Derudover er jeg pt. igang med en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse. Jeg går i egenterapi og supervision. Jeg bor sammen med min mand Finn og vores 2 drenge Bertram og Oskar fra 2003 og 2007. Jeg har været ansat på Vibygård siden december 2005 og er rigtig glad for at arbejde med familier. Jeg har tidligere erfaring fra handicapområdet og døgnbehandlingsinstitution. På Vibygård er min primære opgave omsorgbog terapeutisk leg med børnene på stedet, legeterapi, samt støttende samvær mellem forældre og barn.

Rasmus Hecht Glad

Rasmus Hecht Glad

Praktisk medarbejder

Jeg er født 1975. Jeg blev ansat her på Familiecenteret Vibygaard Marts 2002 som ”Alt mulig Manden”, som også kan træde til og passe børn. Derudover passer jeg de bygninger, der er på Vibygaard, Dåstrupgård og Petershal, med vedligeholdelse af bygninger og arealer. Jeg tager mig desuden af gårdens dyr.

Karen Holm

Karen Holm

Psykoterapeut

Jeg har arbejdet 9 år som Familieterapeut på Familiecentret Vibygård og 8 år som misbrugsbehandler i psykoterapeutisk og miljøterapeutisk regi. Medlem af Nordisk forening for Holdingterapi.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Jeg er født i 1972 og er uddannet sekretær på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.
Jeg blev ansat som sekretær på Vibygård i maj 2006.
Jeg har 2 dejlige børn.
2 årigt uddannelsesforløb i chock, traume og krise ved Skolen for Psykosomatik.

Kell Øager Heide

Kell Øager Heide

Pædagogmedhjælper

Jeg er pædagogmedhjælper på Familiecentret. Jeg er hovedsageligt på Dåstrupgård, hvor jeg hjælper til i skolen og i børnehaven.

Iver Hecht

Iver Hecht

Forstander cand. psych. aut

Mit navn er Iver Hecht. Jeg er født i 1950, som nummer 3 af 5 søskende. Jeg er gift med Aase, som jeg har boet sammen med siden 1974. Vi har 3 børn og 5 børnebørn.
Aase og jeg startede Familiecentret i 1986 efter vi i en længere årrække havde arbejdet sammen på Børnepsykiatrisk afd. Vi bor i Vibygårds Hovedbygning, som vi købte i 1982 sammen med 2 andre familier.
Jeg har i mit efterhånden lange arbejdsliv erhvervet mig flere titler som forstander, cand. psych., Aut. psykolog, psykoterapeut, chok-traume terapeut, supervisor, personaletræner og forfatter. Herudover er jeg formand for Nordisk Forening for Holdingterapi og medlem af bestyrelsen i Børne- og familiepsykologisk Selskab.

Aase Glad

Aase Glad

Psykoterapeut

Jeg er født i 1946, og blev uddannet som pædagog i 1968. Jeg har bl.a. været ansat på Børnepsykiatrisk afd. i Glostrup fra 1972-1985, hvorfra min store interesse for arbejdet med børn og familier udspringer. I 1986 startede jeg Familiecentret Vibygård sammen med Iver Hecht. I 1993 afsluttede jeg uddannelsen som psykoterapeut ved Dansk Institut for Organisk Psykoterapi i Holbæk. 2005 medlem af Psykoterapeutforeningen. De seneste år har jeg uddannet mig til chok-traumeterapeut ved Skolen for Psykosomatik, hvor jeg fortsat deltager i en løbende supervisionsgruppe. Privat er jeg gift med Iver Hecht, der er forstander på familiecentret. Vi har sammen 3 børn og 5 børnebørn. Udover mit arbejde som familieterapeut arbejder jeg med individuel- og parterapi.

Julie Claësson

Julie Claësson

Psykoterapeut

Jeg arbejder som familieterapeut på familiecentret Vibygård og har sideløbende privat praksis.
Jeg har gennemført den 4 årige psykoterapeut uddannelse på ID academy, derudover har jeg en instruktørtræning i mindfulness og empati for børn, samt en efteruddannelse i Chok- Traume terapi.Jeg har siden 2003 løbende været på kurser, efteruddannelse og i egenterapi, har bla. studeret ikke-voldelig kommunikation samt meditation.
Jeg har også arbejdet med familieterapi og hos Bent Claësson, og er medlem af Nordisk Forening for holdingterapi.
Jeg er født i 1967, er uddannet bygningssnedker (1993) og pædagog (2005), og, mor til to teenage drenge.

Annette Hejgaard

Annette Hejgaard

cand. pæd. psych.

Jeg er født i 1951 og bor i København. Jeg er oprindelig uddannet sygeplejerske. I 1998 blev jeg færdig som gestaltterapeut fra Gestalt Terapeutisk Institut (GI) på Frederiksberg. I 2004 blev jeg færdig som cand pæd psych fra Danmarks Pædagogiske Universitet, jeg er autoriseret i 2011. Jeg blev ansat på Vibygård i sommeren 2005. Siden 1991 har jeg deltaget i både individuel- og gruppe supervision. I 2009 deltog jeg i efteruddannelse i chok/ traume på skolen for psykosomatik ved Ulla Rung Weeke. Jeg er optaget af tilknytningens betydning for menneskelig udvikling.

Brit Lykke Jacobsen

Brit Lykke Jacobsen

Pædagog

Jeg er født i 1982 og uddannet pædagog i 2009 på Frøbel Seminariet i Roskilde. Jeg har tidligere arbejdet inden for specialområdet med udviklingshæmmede og på opholdssted for tidligt skadet, tvangsanbragte børn med forskellige diagnoser. Jeg arbejder i Vibygårds skole og børnehave. Hvor min opgave er at være med børnene, møde dem i nuet, som en tydelig og omsorgsfuld voksen, samt at lave undervisning i skolen. Jeg har gået i egenterapi i omkring 2 år og modtager supervision. Privat bor jeg med min datter Patrisja som er fra 2002.

Anne Camilla Olsson

Anne Camilla Olsson

Skolelærer

Jeg blev født i 1968. Jeg blev uddannet lærer i 1994, og har arbejdet som lærer på Det Kongelige opfostringshus i Hellebæk og som idræt- og friluftslærer på Frederiksberg daghøjskole. Derudover har jeg arbejdet en årrække i folkeskolen. Jeg bor i et stort bofællesskab i Jystrup sammen med mine 2 børn, Ellen-Marie og Sigurd fra 2005 og 2007. Jeg har igennem mit voksenliv gået i forskellige terapi- og supervisionsforløb. Jeg har været ansat på Vibygård siden september 2012 og elsker at lege, være ude i naturen og så selvfølgelig at være sammen med børnene.

Trine Sissel Jensen

Trine Sissel Jensen

cand. psych.

Jeg er født i 1975. I 2002 blev jeg uddannet psykolog fra Københavns Universitet, og samme år blev jeg ansat på Vibygård. Jeg har deltaget i efteruddannelse hos Ulla Rung Weeke (chok- traume) og taget forskellige kurser, bl.a. hypnose og kropsterapi for dygtiggøre mig.
Jeg bor i hovedbygningen på Vibygård sammen med min mand og vores 3 piger.
Jeg er optaget af tilknytningsteorier og muligheden for at arbejde med/reparere tilknytningen mellem forældre/barn i praksis. Jeg er medlem af Nordisk forening for Holdingterapi.

Signe Kvist Glad

Signe Kvist Glad

Psykoterapeut

Jeg er født i 1978 og uddannet pædagog i 2003 og Chok- traumeterapeut i 2010. Derudover er jeg pt. igang med en 4 årig psykoterapeutisk uddannelse. Jeg går i egenterapi og supervision. Jeg bor sammen med min mand Finn og vores 2 drenge Bertram og Oskar fra 2003 og 2007. Jeg har været ansat på Vibygård siden december 2005 og er rigtig glad for at arbejde med familier. Jeg har tidligere erfaring fra handicapområdet og døgnbehandlingsinstitution. På Vibygård er min primære opgave omsorgbog terapeutisk leg med børnene på stedet, legeterapi, samt støttende samvær mellem forældre og barn.

Rasmus Hecht Glad

Rasmus Hecht Glad

Praktisk medarbejder

Jeg er født 1975. Jeg blev ansat her på Familiecenteret Vibygaard Marts 2002 som ”Alt mulig Manden”, som også kan træde til og passe børn. Derudover passer jeg de bygninger, der er på Vibygaard, Dåstrupgård og Petershal, med vedligeholdelse af bygninger og arealer. Jeg tager mig desuden af gårdens dyr.

Karen Holm

Karen Holm

Psykoterapeut

Jeg har arbejdet 9 år som Familieterapeut på Familiecentret Vibygård og 8 år som misbrugsbehandler i psykoterapeutisk og miljøterapeutisk regi. Medlem af Nordisk forening for Holdingterapi.

Anette Olsen

Anette Olsen

Sekretær

Jeg er født i 1972 og er uddannet sekretær på Køge sygehus, hvor jeg var ansat i 15 år.
Jeg blev ansat som sekretær på Vibygård i maj 2006.
Jeg har 2 dejlige børn.
2 årigt uddannelsesforløb i chock, traume og krise ved Skolen for Psykosomatik.

Kell Øager Heide

Kell Øager Heide

Pædagogmedhjælper

Jeg er pædagogmedhjælper på Familiecentret. Jeg er hovedsageligt på Dåstrupgård, hvor jeg hjælper til i skolen og i børnehaven.

video-og-artikler

Medie

Nedenfor kan læses artikler skrevet om beboere på Vibygård fra diverse nyhedsmedier. Der kan også ses videointerviews foretaget af Morten Bo Larsen.

Gå i behandling, eller få tvangsfjernet jeres børn

Beskrivelse af artiklen 

Charlottes sidste chance: I lære som mor

Beskrivelse af artiklen

Jubilæum med familieterapi

 

 

kontakt

Kontakt

 

icon-car.pngKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Vibygård familiecenter

indlæser kort - vent venligst...

Vibygård familiecenter 55.562845, 12.021687

Priser

Priserne er gældende pr. 1. januar 2017 (alle priser er inklusive moms)
Døgnbehandling (ca. 6 måneder) 50.583 kr. pr. måned pr. person. = 1.663 kr. pr. dag.
Dagbehandling (ca. 6 måneder) 36.500 kr. pr. måned pr. person = 1.200,- pr. dag.
Skole 23.360 kr. pr. barn pr. måned = 768 kr. pr. dag
Børnehave 23.360 kr. pr. barn pr. måned = 768 kr. pr. dag
Efterbehandling (ca. 1 år) 27.862 kr. pr. måned for hele familien – uanset antal personer.

 

Se os på tilbudsportalen Telefon 46140700
Adresse Vibygårdsvej 33B, 4130 Viby Sjælland
E-mail kontor@vibygaard.dk